Dataohjautuva varhainen välittäminen

Rakkaalla lapsella on monta nimeä: varhaisen tuen malli, varhaisen välittämisen malli, aktiivisen tuen malli ja varhaisen puheeksi ottamisen malli. Varhaisen välittämisen malli keskittyy nimensä mukaisesti työntekijöiden hyvinvoinnin parantamiseen ja toimii organisaatioiden ennaltaehkäisevänä toimena henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi. Data-analytiikkaan yhdistettynä varhainen välittäminen nousee uudelle tasolle, kun hyvinvointia seurataan analytiikkamittareilla. TOIMIVA TYÖKYKY ON TYÖHYVINVOINNIN PERUSTA Sairausvakuutuslaki edellyttää yli … Continue reading Dataohjautuva varhainen välittäminen