Ratkaisut

 

 

DX: Data
Experience

DX = Data + UX.
DX eli raudanluja dataosaaminen (D) ja jatkuva panostus ratkaisun parhaaseen mahdolliseen käyttäjäkokemukseen (UX).

Enterprise-tason analytiikka­ympäristöt

Meillä on kattava ja monipuolinen kokemus Suomen merkittävimpien analytiikkaympäristöjen toteutuksesta yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Data- ja analytiikka­strategia

Olemme asiakkaidemme strateginen data- ja analytiikkakumppani. Autamme organisaatiotasi löytämään sopivan datastrategian ja roadmapin.

DX: Data Experience

Analytiikkaratkaisun hyödyllisyys mitataan täysin sillä, miten laajasti sitä hyödynnetään ja miten vaikuttaviin toimenpiteisiin sen avulla päästään.

Onnistunut DX-toteutus tarkoittaa kauniita, helppokäyttöisiä ja nopeita tietotyökaluja, joita organisaation henkilöstö haluaa käyttää laajamittaisesti ja jotka ovat niin hyödyllisiä, että ne tuottavat organisaation ihmisille mielihyvää.

Tällaisessa toteutuksessa kaikki datan keräämiseen, jalostamiseen ja hallintaan liittyvä monimutkaisuus on kätketty taka-alalle ja ihmiset saavat nauttia toimivista ja luotettavista lopputuloksista.

Liiketoiminta-dashboardit

Yrityksen brändin mukaiset intuitiiviset web-dashboardit tarjoavat eri liiketoiminta-alueiden tärkeimmät trendit ja tunnuslukuanalyysit helposti pureksittavassa, personoidussa muodossa. Jokainen käyttäjä saa itselleen oleellisimman informaation nopeasti, jolloin oma fokus on parannustoimenpiteiden tunnistamisessa ja toteuttamisessa. Parhaissa dashboardeissa oleellinen sisältö on ennakoivaa ja suosittelevaa: mihin minun kannattaa keskittää huomioni merkittävimpien liiketoimintavaikutusten aikaansaamiseksi? Ohessa esimerkki mobiilioptimoidusta dashboardista.

Liiketoiminnan analyysi­sovellukset

Helppokäyttöiset, dynaamiset analyysisovellukset mahdollistavat monipuoliset ja tarkat analyysit eri liiketoimintakysymysten ratkaisemiseen. Yksi hyvin suunniteltu liiketoimintasovellus korvaa tyypillisesti satoja vanhoja staattisia raportteja ja ihmiset hyödyntävät moderneja, nopeita sovelluksia huomattavasti enemmän. Tyypillisen liiketoimintakysymyksen ratkaisuaika mitataan usein sekunneissa. Taustalla hyödynnetään usein edistyksellisiä algoritmeja (machine learning, ennustemallit, luokittelualgoritmit).

Asiakasportaalit

Jaa datan tarjoama hyöty myös organisaatiosi ulkopuolille uudenlaisina palveluina. Asiakas-, toimittaja- ja kansalaisportaalit tarjoavat hyödyllistä tietoa ja toimintasuosituksia tärkeimmille sidosryhmillesi. Taustalla toimii sama yhtenäinen data- ja analytiikka-alusta mitä organisaatiosi hyödyntää yleisesti, joten luotettavien ulkoisten ratkaisujen toteutus on suoraviivaista.

Enterprise-tason
analytiikka­ympäristöt

Meillä on kattava ja monipuolinen kokemus Suomen merkittävimpien analytiikkaympäristöjen toteutuksesta ja hallinnasta yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

CDF (Cubiq Data Framework) on kehittämämme data- ja analytiikkaympäristöjen käyttöönotto- ja hallintakonsepti, jonka avulla varmistamme korkean laadun ja tehokkuuden uusien ympäristöjen toteutuksessa.

Meillä on ylivoimainen kokemus ja osaaminen Suomen suurimpien Qlik-ympäristöjen rakentamisesta ja hallinnasta. Asiakastiimimme huolehtii lead-konsulttien johdolla, että liiketoimintalähtöiset ratkaisut toteutetaan ketterästi ja kestävästi, ja että ratkaisuarkkitehtuuri kehittyy vastaavasti datamäärien ja asiakasympäristön kasvaessa.

Organisoituminen ja yhteistyökäytännöt (COE)

Pilvi- ja on-premise -ympäristöjen toteutus ja hallinta

Dataintegraatiot ja niiden monitorointi

Tuki- ja ylläpitopalvelut

Arkkitehtuuri

 

Data- ja
analytiikkastrategia

Olemme asiakkaidemme strateginen data- ja analytiikkakumppani.

Olemme asiakkaidemme strateginen data- ja analytiikkakumppani. Organisaatiollesi sopiva datastrategia ja analytiikkakehityksen roadmap voi olla hyvin erityyppinen riippuen organisaatiosi valmiusasteesta ja liiketoimintatavoitteista. Tunnistetaan yhdessä järkevä yhteistyömalli ja etenemissuunnitelma, jonka avulla saamme aikaan näkyviä ja jatkuvia vaikutuksia oikeisiin liiketoimintahaasteisiin. On turha haikailla hienojen tekoäly- ja koneoppimisratkaisujen perään mikäli valmiudet datan hyödyntämiseen eivät yleisesti ole kunnossa.

BI-nykytilan kartoitus

BI- ja analytiikkastrategia

Data- ja analytiikkakehityksen roadmap

Toiminnan organisointi ja kumppanuusmalli

 

Teknologiat

Strategiset
kumppanuudet

Tukevat
kumppanuudet