Tänä vuonna QlikWorld toteutettiin poikkeuksellisten olojen vuoksi virtuaalisesti. Tapahtuman pääaula oli ulkoasullisesti kuin oikean elämän messutapahtuma: oli kojuja, päälava jne. Erilaisten keynotejen ja breakout-tuokioiden joukosta pystyi kätevästi valitsemaan itselle mielenkiintoisimmat kokonaisuudet kuultaviksi.

QLIK DATA INTEGRATION PLATFORM – YHDENMUKAISTETTU DATAKETJU MAHDOLLISTAA HALLITUN JA KUSTANNUSTEHOKKAAN DATALLA JOHTAMISEN

Itselleni pääaiheeksi mieleen jäi Qlikin portfolion yhdenmukaistaminen. Mielestäni Qlik pyrkii tarjoamaan uudella tuotekokonaisuudellaan alustan, jonka avulla koko dataketju voidaan toteuttaa aina raakadatan latauksesta sen käsittelyyn ja visualisointiin asti. Yksinkertaistettu ja yhdenmukaistettu dataketju mahdollistaa siten yrityksissä hallitumman sekä kustannustehokkaamman datalla johtamisen filosofian.

Tätä oli lähdetty toteuttamaan muun muassa nimeämällä uusiksi jo olemassa olevia tuotteita, esimerkiksi Qlik Replicate (ent. Attunity Replicate), Qlik Compose (ent. Attunity Compose) ja Qlik Catalog (ent. Qlik Data Catalyst).

Qlik Replicaten hyötynä on, että se lukee datan lähdejärjestelmän metatiedoista, kuten logeista, jolloin se ei rasita itse lähdejärjestelmää replikoinnin aikana. Hyödyntäen jo olemassa olevia Qlikin SAP-Connectoreita dataa saadaan päivitettyä Qlik Replicate -tuotteen avulla reaaliaikaisesti SAP-järjestelmässä tapahtuvien muutosten kanssa.


 

Vastaavasti Qlik Compose automaattisesti standardoi datan, luo datamallin sekä tallentaa tämän siistittynä erinäisille data-alustoille, kuten Data Lakeen. Täältä dataa voidaan hyödyntää edelleen Qlik Catalogilla mihin tahansa BI-työkaluun eikä ainoastaan Qlik Senseen.

Lisäksi tapahtumassa esiteltiin muun muassa Dynamic View- ja Alerting-ominaisuuksia, joista ensimmäisellä voidaan tehdä suoria kyselyjä tietokantaan. Vastaavasti Alerting-ominaisuudella käyttäjä voi luoda erinäisiä reunaehtoja, joiden toteutuessa Qlik lähettää ilmoituksen esimerkiksi sähköpostiin sisältäen suoran linkin sovellukseen aikaisemmin määritetyillä valinnoilla.

Kokonaisuudessaan tapahtuma oli varmasti merkittävästi erilaisempi kuin edeltävinä vuosina, sillä osallistuja pystyi itse määrittämään sen, mistä halusi kuulla. Onneksi QlikWorld-tapahtuman kaikki materiaali on edelleen käytössä ja katsottavissa kaikille rekisteröityneille, mikä mahdollistaa kiinnostaviin aiheisiin palaamisen myös myöhemmin.