Järjestimme kesäkuun alussa nykyisille asiakkaillemme ja muille kiinnostuneille AI in Action – The Qlik Analytics Tour 2019 -tapahtuman rennon aamiaistilaisuuden merkeissä. Aamupäivän teemana loisti data-analytiikan kolmas aalto, jossa Qlikillä on vahva edelläkävijän asema. Tapahtuma koostui keynote-puheenvuorosta, demo-sessiosta sekä asiakkaamme Paulig Groupin Mikko Saukkosen esityksestä.

Keynote: Datademokratia BI-analytiikan tulevaisuuden suunnannäyttäjänä

Moderni data-analytiikka on jälleen muutoksen edessä: olemme tilanteessa, jossa aiemmat analytiikan keinot eivät enää riitä tarjoamaan ratkaisuja organisaatioiden tarpeisiin ja yhä monimutkaisempiin haasteisiin. Organisaatioihin on kertynyt vuosien varrella huomattavan suuria määriä dataa, jolloin kokonaiskuvan hahmottaminen ilman asianmukaisia työkaluja on haastavaa. Ymmärtääkseen organisaation liiketoimintaa on siten ymmärrettävä dataa ja sen käyttömahdollisuuksia.

Nyt järjestetty Qlik Analytics Tour loi katsauksen data-analytiikan ja BI-markkinoiden tulevaisuuden suuntaan sekä Qlikin tapaan vastata uusimpiin analytiikan trendeihin. Data-analytiikan kentällä ollaan juuri siirtymässä kolmanteen aaltoon, jossa Qlik toimii vahvasti suunnannäyttäjänä.
 

 

Organisaatioiden haasteina ovat usein olleet raportointijärjestelmien jäykkyys sekä datan huono saavutettavuus. Data-analytiikan niin kutsutussa ensimmäisessä aallossa keskityttiin teknologiakokonaisuuksiin, joita erilaiset asiantuntijat keskitetysti hallitsivat. Päätuotteina olivat tällöin raportit, jotka tarjosivat näkyvyyttä jo tiedossa oleville asioille mutta jättivät usein jälkeensä jatkokysymyksiä, joihin ei löytynyt vastausta. Järjestelmiä oli vaikea käyttää, ne vaativat paljon harjoittelua sekä olivat hitaita mukautumaan ja antamaan vastauksia.

Ratkaisuksi tähän tuli alun perin Qlikin kehittämä, toisen aallon BI-analytiikka (Data Discovery), joka lisäsi itsepalvelumahdollisuuksia eli antoi ihmisten tutkia dataa aiempaa vapaammin raporttien tarkistamisen sijaan. Vaikka saavutettavuus lisääntyi, haasteena säilyi se, että organisaatioilla oli käytössään useita eri toimittajia ja työkaluja päivittäisessä raportoinnissaan.

Nämä ongelmat loivat tilaa BI-analytiikan kolmannelle aallolle, jota Qlik kutsuu demokratisoiduksi lähestymistavaksi. Tavoitteena on luoda datalähtöinen organisaatio, jossa päätöksenteko ja johtaminen ovat vahvasti datan ohjaamia, mistä voidaan käyttää myös nimitystä tiedolla johtaminen. Tähän puolestaan tarvitaan analytiikkaa, joka skaalautuu mahdollisimman laajalle. Kolmannen aallon BI-analytiikka sisältää kolme ulottuvuutta, joiden avulla organisaatioita on mahdollista kehittää aidosti dataohjautuviksi:

 

Datan demokratisointi. Kaikki data on avointa kaikille käyttäjille läpi hallitun ja analytiikkavalmiin, koko organisaation laajuisen informaatiokatalogin.

AI (Augmented Intelligence). AI ja koneoppiminen korostavat uusia oivalluksia, automatisoivat prosesseja ja tekevät vuorovaikutuksen helpommaksi kehittäen datalukutaitoa ja luottamusta. On kuitenkin muistettava, että kehityksestä huolimatta ihminen säilyy silti pääteöksentekijänä.

Analytiikan integroiminen kaikkialle. Analytiikka ei ole enää irrallinen päämäärä vaan kiinteä osa organisaation jokapäiväistä päätöksentekoa.

 


 

Demo: AI in Action – uudet Qlik-toiminnallisuudet

Cubiqin Ossi Erkkilä ja Qlikin Hannu Ranta esittelivät Qlikin uudet AI-toiminnallisuudet:
 

Data Catalyst. Mahdollisuus jakaa ennalta määritettyjä datakokonaisuuksia loppukäyttäjille.

Insight Advisor. Visual Insights.

Insight Advisor. Associative Insights.

Accelerated Creation. Chart suggestions.

Qlik Insight Bot™. Conversational Analytics (NLP & NLG).
 

Case Paulig: Kohti parempaa liiketoiminta-analytiikkaa

Paulig Groupin Group Business Controller Mikko Saukkonen kertoi Pauligin matkasta perusraporttien tuottamisesta moderniin, automatisoituun analytiikkaan. Pauligin haasteina olivat olleet useat eri järjestelmät ja jäykät excel-raportit, joiden kustomointi koettiin aikaa vieväksi ja tehottomaksi. Perusraportointi vei siten liikaa aikaa, eikä Pauligin liiketoiminta-analytiikan koettu enää vastaavan modernia data-analytiikkaa.

Ratkaisuksi tähän Cubiq kehitti Pauligille Paulig Lighthouse -BI-sovelluksen, jolla on jo yli 500 käyttäjää kuukausittain. Samalla Paulig on onnistunut demokratisoimaan dataa sekä kehittämään työntekijöidensä datalukutaitoa organisaatiossaan helppokäyttöisen sovelluksen avulla. Näin liiketoiminta-analytiikka on läsnä päivittäisessä päätöksenteossa aina työntekijöistä johtoportaaseen asti.

 


 

Kiitämme kaikkia osallistujia onnistuneesta ja inspiroivasta tapahtumasta!