Pitkän linjan purjehtijana ja lukuisten eri miehistöjen kanssa toimineena olen huomannut, että tuloksia tulee, kun kapteeni on ajan tasalla, pystyy tekemään oikeita päätöksiä ja tukemassa on osaava miehistö. Kukaan ei kuitenkaan voi johtaa miehistöä mielivaltaisesti yksin, vaan päätöksenteko perustuu aina vuorovaikutussuhteisiin, annettuun ja saatuun palautteeseen sekä yksilöihin ja heidän vastuualueisiinsa luottamiseen.

Avaintekijöinä motivaatio, luottamus ja toimiva ryhmädynamiikka

Parhaimmillaan vaikeimmissakin olosuhteissa motivoitunut, määrätietoinen, luottamusta nauttiva ja hyvällä ryhmädynamiikalla varustettu miehistö venyy uskomattomiin suorituksiin päästäkseen tavoiteltuun lopputulokseen oli kyse sitten taistelusta kilpailusijoituksista tai selviytymisestä ääriolosuhteissa.
 

Näen tässä paljon yhtäläisyyksiä Cubiqin malliin toimia asiakkaidemme kanssa

1. Aluksi tehdään tavoitteiden asetanta sekä suunnitellaan alustava reitti ja määränpää.
Tavoitteen ja vision pitää olla kirkkaana mielessä vaikka projekti vedetäänkin läpi ketterästi iteroiden ja lopputuloksen eläessä.

2. Valitaan paras mahdollinen miehistö tavoitteen saavuttamiseksi ja luodaan yhteinen tarkempi suunnitelma ja vastuunjako, miten tavoitteisiin päästään.
Cubiqin mallissa asiakas on aina kapteeni, joka menestyäkseen tarvitsee luotettua miehistöä ohjaamaan, sparramaan päätöksenteossa ja toteuttamaan lopulliset päätökset parhaalla mahdollisella tavalla, jotta tavoitteet saavutetaan ja vältetään karikot.

3. Mikään matka ei suju pelkästään sivumyötäisessä, vaan aina tulee haasteita, jolloin tarvitsee reivata purjeita, jotta itse matkanteko ei vaarannu.
Nämä ovat tilanteita, jotka vaativat nopeaa regointikykyä ja oikeaa päätöksentekoa koko tiimin voimin, jotta tavoitteista ei tarvitse tinkiä – Näin se menee niin isommissa kuin pienemmissäkin projekteissa. Aina tulee haastavia hetkiä ja etukäteen tunnistettu riski realisoituu. Tärkeintä on, että yhdessä pystymään taklaamaan ongelmat tehokkaasti ja viemään hanketta eteenpäin.

4. Jokainen matka tulee maaliin jossain vaiheessa, ja lopussa on juhlinnan aika. Tärkeää on kuitenkin tehdä retro reissuun ja analysoida hetki, mitä suunniteltiin, miten toteutuksen kävi ja mitä olisimme voineet tehdä vielä paremmin. Näillä eväillä seuraava etappi tulee olemaan helpompi, kun yhdessä tekemisen malli on jo hioutunut muotoonsa ja roolitus on jokaisella miehistön jäsenellä selkäytimessä.

Osaavalta miehistöltä hoituvat niin päiväsprintit kuin maailmanympäripurjehduksetkin

Olen roolissani päässyt aitiopaikalta seuraamaan Cubiqin miehistön toimintaa eri kapteenien alaisuudessa. Osa reissuista on ollut päiväsprinttejä ja osa vuosien maailmanympäripurjehduksia. Kapteeneilta saadun palautteen perusteella uskallan luvata menestystä kenen tahansa matkalle, joka luottaa Cubiqin raudanlujaan miehistöön, sen asiantuntijuuteen ja sitoutuneisuuteen parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Näihin sanoihin on hyvä päättää myös vuoden ensimmäinen puolisko, joka on koronasta huolimatta tuonut uusia kapteeneita ja suotuisia tuulia koko Cubiqin miehistölle. Jo olemassa olevien asiakkaidemme kanssa seilaamme kesäkauden sivumyötäisessä ja alamme taas syksyllä hahmotella uusia ja vielä tuntemattomia reittejä.

Siihen asti hyviä tuulia purjehduksille ja mukavaa kesää kaikille asiakkaillemme!

T. Cubiq Analyticsin myyntitiimin ja S/Y Mermaidin kapteeni