Siirtyminen QlikViewstä Senseen tarjoaa oivan hetken tarkistaa organisaatiosi datan ajantasaisuus. NodeGraphia hyödyntämällä prosessista saadaan tehokas ja saat nopeasti näkyviä tuloksia. NodeGraph luo ympäristöstä automaattisesti metadatan ja antaa täyden näkyvyyden datan kulusta alkulähteeltä analytiikkasovelluksiin asti, millä on suoraan työmäärää pienentävä vaikutus. Migraation jälkeen dataan pystyy myös luottamaan entistä paremmin.

QLIK-MIGRAATION APUNA DEPENDENCY EXPLORER JA DATA CATALOG

NodeGraphin Dependency Explorer ja Data Catalog -tuotteet antavat tärkeää ja yksityiskohtaista tietoa ympäristösi datalähteistä, kentistä, avainmittareista ja ekspressioista. Näin saat täyden näkymän olemassa oleviin datavirtoihin sekä siihen, mitä, miten ja milloin dataa sekä sen riippuvuuksia on käytetty kenttätasolla.

Dependency Explorerin tehtävänä on visualisoida datan kulku ja datavirrat (Kuva 1) eli, ns. data flow, aina datalähteistä loppukäyttäjän sovelluksiin asti. Tämä lisää sovelluksen ymmärrettävyyttä sekä auttaa hahmottamaan dataa, jota ei ole käytetty pitkään aikaan tai oikein.

 

Kuva 1. NodeGraph löytää lokitiedostoja analysoimalla kaikki taulukot, kentät ja siirtymät sovelluksesta dataähteisiin.

 

Käyttämällä Data Catalogia liiketoimintakäyttäjä voi puolestaan varmistaa, että kaikki avaindata on edelleen olemassa ja johdettu samoista datalähteistä. Samalla voidaan tarkistaa mittarien määritelmät, validoida laskentalogiikka ja siten lisätä käyttäjän tietämystä ja luottamusta dataan.

 

Kuva 2. Datakatalogi mahdollistaa metadatan etsimisen Qlik-ympäristöstä. Tärkeät mittarit ja niiden määritelmät paljastuvat, kun käyttäjä hyppää Dependency Exploreriin tutkimaan, miten KPI on muodostettu.

 

MUUT AVAINOMINAISUUDET ONNISTUNEESEEN MIGRAATIOON

Lämpökartta. Lämpökartta visualisoi tiettyjä Dependency Explorerin elementtejä, mikä mahdollistaa Qlik-ratkaisun rakenteen tutkimisen ja analysoinnin.

 

Kuva 3. Lämpökartat visualisoivat erilaisia mittareita, joilla kuvataan datan virtauksen taitekohtia (nodes). Lämpökarttojen avulla voi nähdä, onko QVD päivittynyt odotetulla tavalla tai onko tietyssä datalähteessä vähemmän dataa kuin ennakoitiin.

 

Raportit. Tämä moduuli pitää huolen siitä, että data on strukturoitu annettujen ohjeiden mukaisesti. Sen avulla voi myös tutkia elementtejä, kuten raakadataa, jota ei ole hyödynnetty loppukäyttäjän sovelluksissa, tai dataa, jota ei ole päivitetty hetkeen.

 

Kuva 4. Raportit ovat nopea ja helppo tapa generoida dokumentointia Qlik-ympäristösi tärkeistä osista, esim. potentiaalisesta ja käyttämättömästä datasta ympäristössä tai keräämällä kaikki lähdejärjestelmiin tehtävät kyselyt.

 

KENELLE NODEGRAPHISTA ON HYÖTYÄ?

NodeGraphin hyödyntäminen migraatiossa tuo selvästi arvoa kaikille osapuolille:

BI-omistaja voi tunnistaa helposti, mitä migraatioprosessiin kannattaa sisällyttää, ja määritellä itse, mitkä asiat ovat jo valmiina uutta Qlik Sense -sovellusta varten.

BI-kehittäjä näkee datan koko kulun vaikutuksineen ja riippuvuuksineen. Tämä säästää aikaa ja turvaa datan laadun kehitystyössä.

CDO ja CIO hyötyvät riskienhallinnasta ja kustannustehokkuudesta. NodeGraph antaa täyden näkyvyyden nykyiseen data-arkkitehtuuriin ja sen komponentteihin. Se asettaa migraation kontrolliin ja siirtää fokuksen datan kontrolliin, laatuun ja luottamukseen.

Liiketoimintakäyttäjä hyötyy saumattomasta migraatiosta, jossa samoja KPI:ta, terminologiaa ym. on käytetty kuten organisaation nykyisessäkin QlikView-ratkaisussa.

BONUKSENA

Migraatioprojekti saattaa olla työläs, mutta se tarjoaa loistavan mahdollisuuden datan kontrolloimiseksi. NodeGraphia hyödyntämällä migraatiosta tulee vaivattomampi, ja saat uusia oivalluksia organisaatiosi metadatasta, mikä luo luottamusta koko organisaatiotasolla. Datan kontrolloinnin avulla myös organisaation dataohjautuvuus paranee.

Onko organisaatiossasi käynnissä Qlik-migraatio? Älä epäröi ottaa yhteyttä! Mietitään yhdessä, miten organisaatiossanne voitaisiin hyödyntää NodeGraphia vaivattomampien ja luotettavampien tulosten saamiseksi.

Lue myös tunnelmia viime syksyn Cubiq Roundtablesta, jossa asiakkaamme KONE kertoi onnistuneesta Qlik-migraatiohankkeestaan:

 

Cubiq Roundtable: Miksi yritykset siirtyvät QlikViewstä Qlik Senseen?

 

Jos datan laadun ja luotettavuuden lisääminen on kehityslistallasi, lue myös tämä:

 

Laatua ja luotettavuutta NodeGraphilla