Kehitimme suomalaiselle Baltic Sea Action Groupille interaktiivisen kartan osaksi Elävä Itämeri -hankkeen nettisivuja. Hankkeen tavoitteena on parantaa Itämeren vedenalaisen monimuotoisuuden suojelua ja helpottaa etenkin yksityisten suojelualueiden perustamista. Kartan avulla kuka tahansa voi tarkastella helposti Itämerestä ja mökkirannastaan löytyviä lajeja ja innostua sitä kautta Itämeren suojelusta.

MIKSI ELÄVÄ ITÄMERI?

Meille on tärkeää, että voimme vaikuttaa positiivisesti ympäristöömme – oli kyse sitten asiakasyrityksen analytiikkaratkaisuista tai ilmastonmuutoksen ehkäisystä. Etsimme vuonna 2020 sopivaa ilmastoprojektia, jossa voisimme valjastaa osaamisemme ilmastonmuutoksen ja ympäristön hyväksi. Analytiikkatalona kannamme kortemme kekoon tuomalla ilmastoon ja ympäristöön liittyvän datan jokaisen saataville. Aiheena Itämeri on konkreettinen ja koskettaa meistä jokaista: Suomi sijaitsee Itämeren rannalla, ja monen kesät kuluvat vilvoitellessa varpaita Itämeren ylle kaartuvilla mökkilaitureilla.
 


Kuva: Anna Klemelä
 

Itämerta pidetään kuitenkin yhtenä maailman saastuneimmista meristä. Sen vakavimpia ongelmia ovat rehevöityminen, vaaralliset aineet, meriliikenteen tuomat riskit ja luonnon monimuotoisuuden vähentyminen. Baltic Sea Action Groupin vuonna 2019 käynnistämä Elävä Itämeri -hanke tarttuu näistä etenkin viimeiseksi mainittuun ja tavoittelee Itämeren vedenalaisen monimuotoisuuden suojelua ja yksityisten suojelualueiden perustamista.

Suomen ympäristökeskuksen koordinoimat VELMU-kartoitukset ovat osoittaneet, että kaksi kolmasosaa monimuotoisimmista vedenalaisista alueista jää tällä hetkellä olemassa olevien merellisten suojelualueiden ulkopuolelle. Suojelualueilla voidaan rauhoittaa monimuotoisuuden kannalta tärkeimmät alueet niihin kohdistuvilta ihmispaineilta.

– Anna Klemelä, projektipäällikkö, BSAG

Monet vielä suojelua vailla olevista monimuotoisuuden keskittymistä sijaitsevat yksityisessä omistuksessa olevilla alueilla. Tämän vuoksi myös yksittäisillä ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa Itämeren monimuotoisuuteen toimimalla vastuullisesti omassa mökkirannassaan sekä kenties jopa tuomalla oman vesialueensa virallisen suojelun piiriin.

– Anna Klemelä, projektipäällikkö, BSAG
 


Kuva: Mirja Rosenberg

MITEN DATA-ANALYTIIKALLA VOI INNOSTAA ITÄMEREN SUOJELUUN?

Cubiqin kehittämän kartan avulla käyttäjä voi tarkastella Itämeren monimuotoisuutta kolmella eri EMMA-alueella eli Suomen ekologisesti merkittävillä vedenalaisilla meriluontoalueilla. Kartan avulla voi havainnoida helposti esimerkiksi omasta mökkirannasta löytyviä eliöitä, eläimiä ja kasveja ja innostua sitä kautta lähivesistön suojelusta.

Kartan käyttämä data on saatu Vedenalaisen monimuotoisuuden inventointiohjelmalta VELMULTA, joka on kartoittanut Itämeren vedenalaista luontoa vuodesta 2004 lähtien. Qlik Sensellä luotu kartta reagoi sen mukaan, mitä käyttäjä valitsee ja haluaa tarkastella. Valintoja voi tehdä sijainnin ja eliöiden mukaan, mutta lisäksi myös oikean reunan lajilistasta voi alueen valinnan jälkeen klikata tiettyä lajia ja katsoa sen havaintopisteen kartalta. Jokainen valkoinen havaintopiste kartalla osoittaa todellisen luonnossa tehdyn lajihavainnon.
 


 

Yksi Elävä Itämeri -hankkeen tavoitteista on muistuttaa, että Itämerestä löytyy yhä paljon suojelemisen arvoista elämää. Cubiq Analyticsin kehittämän kartan kautta Itämerestä kiinnostuneet ihmiset pääsevät konkreettisesti näkemään, miten tiheää monimuotoisuus voi parhaimmillaan olla.”

– Anna Klemelä, projektipäällikkö, BSAG
 

ITÄMEREN SUOJELU ON YHTEISTYÖTÄ

Itämeren heikko tilanne vaatii monen tahon yhteistyötä. Elävä Itämeri -hankkeen virallisten toimijoiden ohella on hienoa päästä vaikuttamaan ja tuomaan Itämerta koskevaa dataa kaikille nähtäväksi.

Oli ilo työskennellä projektissa Cubiqin kanssa, ja olemme otettuja siitä, että he halusivat tarjota osaamistaan tämän tärkeän asian edistämiseen!”

– Anna Klemelä, projektipäällikkö, BSAG
 

Datan visualisointi on meidän tapamme auttaa Itämerta. Mitä sinä voisit tehdä?

Tutustu Elävään Itämereen ja karttaan sekä tee oma suojelulupauksesi.

 


Kuva: Suvi Matvejeff
 

Baltic Sea Action Group on vuonna 2008 perustettu voittoa tavoittelematon säätiö, jonka työssä Itämeren suojelu, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja monimuotoisuuden turvaaminen kietoutuvat yhteen. Elävä Itämeri -hankkeen lisäksi BSAG työskentelee mm. uudistavan maatalouden ja kestävän meriliikenteen parissa.