Juuri nyt koronaviruksesta liikkuu paljon informaatiota. Keskeiset kysymykset lienevät, kantaako Suomen terveydenhuoltojärjestelmä pandemian kiihtyessä ja saavatko kaikki vakavasti sairastuneet hoitoa.

KORONASIMULAATIO VISUALISOI ASIANTUNTIJOIDEN ARVIOITA

THL:n tekemien arvioiden mukaan koronaviruksen saa Suomessa 20-60 % väestöstä, mikä tarkoittaa 1,1-2,2 miljoonaa ihmistä. Tätä havainnollistaaksemme tuotimme muun muassa THL:n ja WHO:n arvioihin perustuvan koronasimulaation, jonka avulla käyttäjä voi itse hahmottaa sairastuneiden, sairaala- ja tehohoitoa vaativien määrää eri alueilla. Eri skenaarioita voi tarkastella kunnan, sairaanhoitopiirin ja koko Suomen tasolla. Valintoja on mahdollista tehdä myös tarkasteltavan alueen eri ikäryhmien suhteen.
 

 
Simulaatiomme tavoitteena on tuoda koronavirusta koskeva data lähemmäs kansalaisia ja visualisoida, mitä eri asiantuntijaorganisaatioiden arviot tarkoittavat käytännössä. Cubiq Analytics ei ota kantaa todellisiin lukuihin sairastuneiden, sairaala- tai tehohoitoa vaativien määrästä.

Päivitämme simulaatiotamme pandemian edetessä, ja uusimmat tiedot löytyvät suoraan LinkedIn-sivultamme.

Noudatetaan yhteisiä ohjeistuksia ja seurataan tilanteen kehittymistä kotoa käsin.