Cubiq Roundtable on asiakkaillemme suunnattu luottamuksellinen kutsutilaisuus, jossa keskustellaan vaihtuvista, asiakkaitamme hyödyttävistä aihepiireistä. Loppusyksyn Roundtable järjestettiin 21.11.2019 rentona aamiaistilaisuutena. Kutsuimme paikalle samankaltaisessa tilanteessa olevia yrityksiä, joiden kohdalla olemme tunnistaneet tarpeen hallittuun Qlik Sensen käyttöönottoon QlikViewn rinnalle tai tilalle. Kokemuksiaan kertoivat nykyiset asiakasyrityksemme, joissa kehitysmatka Qlik Senseen on jo edennyt.

Qlik Sense – Uuden ajan analytiikkatyökalu

QlikView on todennäköisesti laajimmin eri organisaatioiden käytössä oleva BI-työkalu Suomessa, eikä Qlikin vuosituhannen alusta alkanut markkinavalloitus näytä hiipumisen merkkejä. QlikViewn rinnalle on tullut Qlik Sense, Qlikin uuden sukupolven moderni analytiikka-alusta, jonka laajamittainen käyttöönotto tuntuu olevan ajankohtainen aihe lähes jokaisella Qlikiä hyödyntävällä asiakkaalla.

 

 

Keskeiset syyt Qlik Sensen käyttöönotolle

Cubiq Roundtablessa oli mukana yrityksiä vaihtelevilla lähtötilanteilla ja suunnitelmilla. Käytännössä kaikkia paikalla olevia yhdisti se, että QlikView on ollut laajassa ja kasvavassa käytössä organisaatioissa jo vuosien ajan, mutta viime aikoina on aloitettu Qlik Sensen hyödyntäminen tai suunniteltu sitä. Keskustelussa nousi esille kolme selkeää teemaa, jotka vauhdittavat Qlik Sensen käyttöönottoa:
 

1. Tarve itsepalveluanalytiikalle on kasvanut

Yhä useammat ihmiset kaipaavat helppoja ja suoraviivaisia itsepalvelutoiminnallisuuksia omatoimiseen liiketoimintadatan analysointiin ja omien hypoteesien testaamiseen. Tämä on yksi selkeimmistä ajureista Qlik Sensen käyttöönotolle. Organisaatioiden BI-kypsyystason kasvaessa ja datalukutaidon parantuessa entistä useammille ja eri tasoisille liiketoimintapäättäjille pitäisi pystyä tarjoamaan mahdollisimman helppo tapa omien, vaihtelevien liiketoimintakysymysten ratkaisemiseen.

Qlik Sensen kognitiivisen AI-moottorin ja älykkään, luonnollista kieltä ymmärtävän haun toiminnallisuudet tarjoavat näihin tarpeisiin vertaansa vailla olevat ratkaisut. Hallittujen itsepalveluratkaisujen toteutus onkin ollut valtaosalla Roundtableen osallistuneista yrityksistä ensimmäisten Qlik Sense -toteutusten tyypillinen osa-alue.

 

Palaute Qlik Senseen siirtymisestä on ollut todella positiivista. En ole kuullut, että kukaan olisi jäänyt kaipaamaan QlikViewstä mitään merkittävää ominaisuutta, vaikka tietenkin sovelluksissa on pieniä toiminnallisia eroja.

– Antti Finni, Solution Design Owner, Kone

 

 

2. Pilvestä halutaan täysimääräiset hyödyt

Yritysten IT-järjestelmien pilvitransformaatio on vauhdittunut viime vuosina, ja se vaikuttaa suoraan koko data-arkkitehtuuriin ja BI-ratkaisuihin. Samalla kun dataintegraatiot ja datan hallintaratkaisut toteutetaan pilvialustoille, on myös luonnollinen hetki siirtää BI-ratkaisut pilveen. Qlik Sensen dynaaminen arkkitehtuuri tukee suoraan hybriditoteutuksia, joissa osa datasta ja sovelluksista voi sijaita edelleen yrityksen omissa konesaleissa samalla kun moderni, elastinen pilviarkkitehtuuri rakentuu yhdelle tai useammalle julkispilvelle tai Qlikin omalle SaaS-alustalle. Roundtable-osallistujat kokivat, että Qlik Sense -arkkitehtuurin joustavat toteutusmahdollisuudet tarjoavat merkittäviä tehokkuushyötyjä ja kustannussäästöjä pilviympäristössä QlikViewhun tai muihin BI-ratkaisuihin verrattuna.

 

Tällä hetkellä meillä ihan keskeinen kysymys pilvitransformaatioon liittyen on se, missä ja miten tieto yhdistellään, hallitaan ja tarjoillaan käyttäjille tulevaisuudessa. Tavoitteena on hallitun itsepalvelukonseptin toteutus.

– Petri Rantanen, Director, BI Services, Cargotec

 

 

3. Analytiikka mobiiliratkaisujen avulla aiempaa laajempaan käyttöön

Keskustelu mobiiliratkaisujen mahdollisuuksista oli innostunutta Roundtableen osallistuneiden yritysten välillä. Roolipohjaiset mobiilidashboardit nähtiin keskeisiksi työkaluiksi, kun organisaatiot haluavat parantaa koko henkilöstönsä datalukutaitoa ja dataohjautuvuutta. Lisäksi organisaation ulkopuolisille tärkeimmille sidosryhmille tarjottavat nykyaikaiset datapalvelut olivat monien osallistujien agendalla. Qlik Sensen web-pohjaisuus nähtiin tärkeänä mahdollistajana moderneille mobiilitoteutuksille. Yrityksen digitaalisen ilmeen mukainen, kertaalleen mietitty analytiikkasovelluskonsepti pystytään ottamaan helposti käyttöön, ja sen ylläpito ja kehitys on hallittua ja keskitettyä.

 

Tiedolla johtamisen konseptin avulla meillä on mahdollisuus ymmärtää ja johtaa liiketoimintaa entistä paremmin sekä luoda lisäarvoa asiakkaillemme.

– Joni Niemistö, DB Schenker

 

 

Haluatko tietää tarkemmin miten kehitysmatka QlikViewsta Qlik Senseen suunnitellaan ja toteutetaan hallitusti? Meille Cubiqilla on kertynyt tästä runsaasti kokemusta useiden eri asiakkaiden kanssa tehdyistä yhteisprojekteista.

Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää.