Kuulostaako tutulta: talousosastolla syntyy kuunvaihteessa kaaos, kun luvut on raportoitava eteenpäin ja työ tehdään usein manuaalisesti? Cubiq on kehittänyt johdon analytiikkaan ja periodiraportointiin modernin ratkaisun, jolla prosessista saadaan hallittu, reaaliaikainen ja automatisoitu.

TAVOITTEENA TALOUSOSASTON TYÖN TEHOSTAMINEN

Tämän tekstin kirjoitushetkellä syyskuu lähestyy loppuaan. Ruska on alkanut ja syysloma lähestyy. Talousosastolla alkavat kuitenkin kohta kiireiset päivät. Syyskuun lisäksi päättyy kolmas kvartaali, mikä tarkoittaa monelle controllerille pitkiä työpäiviä: Luvut on saatava lukkoon, kuvaajat valmiiksi, tapahtumat kommentoitua ja koko paketti johdolle ja omistajille, jotta toiminnasta saadaan oikea kuva ja lakisääteiset velvoitteet täytettyä.

Monessa organisaatiossa prosessi rakentuu pitkälti manuaalisten työvaiheiden varaan. Exceleitä ja Powerpointteja lähetellään lukemattomia. Lisäksi niistä on monta versiota, ja lopulta joku kasaa näistä yhteenvedon. Kuulostaa työläältä. Prosessissa on myös muita ongelmia: Mikä versioista on viimeisin? Miksi yhdessä paikassa on eri luvut kuin toisessa? Jos luvut muuttuvat viimetingassa, miten suuri työ on saada koko prosessi ajettua uudestaan läpi?

Talousraportointiin ja talouden analytiikkaan on saatettu panostaa merkittävästi aikaa ja rahaa. Miksi periodiraportointi jää usein katveeseen? Se vie controllereiden työajasta usein jopa 30 % – 60 %. Prosessi on usein tarkasti määritelty, joten sitä voisi automatisoida paljon nykyistä pidemmälle.

 

 

RATKAISUNA PERIODIRAPORTOINNIN HALLITTU AUTOMATISOINTI

Näitä tarpeita silmällä pitäen Cubiq on kehittänyt ratkaisun johdon analytiikkaan ja periodiraportointiin. Tavoitteena on tehdä raportointiprosessista hallittu, läpinäkyvä, nopeampi ja vaivattomampi. Myös virheiden määrä putoaa, kun manuaalisia työvaiheita on karsittu.

Toinen pääteema on saada controllereiden asiantuntemus ja havainnot helposti johdon käytettäviksi. Controllereiden periodiraporteille syöttämät kommentit nousevat automaattisesti johdon dashboardille. Siellä ne liitetään tiettyihin valintoihin, joten yleiskommenttien lisäksi voidaan kommentoida esimerkiksi yksittäisiä mittareita, liiketoimintoja tai tuotteita. Näin havainnot ja ennusteet ovat mahdollisimman helposti johdon käytettävissä.

HYÖDYT PÄHKINÄNKUORESSA

• Luvut tulevat suoraan Qlik-sovelluksesta, joten luvuista on vain yksi totuus.

• Periodiraportointiprosessi on hallittava ja läpinäkyvä, ja raportoinnin edistymisen näkee lähes reaaliajassa lähettämättä yhtä ainutta sähköpostia tai pikaviestiä.

• Manuaaliset työvaiheet on minimoitu, joten työaikaa jää enemmän oikeasti tärkeisiin asioihin.

• Raportointiin on selkeät roolit ja käyttöoikeudet. Prosessi on hallittu.

• Luodut Powerpointit ja kommentit tallentuvat yhteen paikkaan, joten ne ovat helposti saatavilla sieltä myös myöhemmin. Kommentit nousevat suoraan johdon dashboardille, mikä vähentää staattisten raporttien tarvetta.

• Kommentit ovat mahdollisimman helposti nähtävillä dashboardilla oikeassa kontekstissa, joten niitä on helppo analysoida ja hyödyntää päätöksenteossa.
 


 

Kiinnostuitko ratkaisusta? Katso lisätiedot ja ota yhteyttä, niin esittelemme ratkaisukonseptimme tarkemmin ja voimme yhdessä kartoittaa, mitä ratkaisun mukauttaminen teidän yrityksenne tarpeisiin tarkoittaa.