Ruokavirastoon 1.1.2019 yhdistynyt Elintarviketurvallisuusvirasto Evira saavutti läpimurron tiedolla johtamisessa. Cubiqin kanssa yhteistyössä toteutettava monivuotinen Erakko-hanke on saanut aikaan laajamittaisen muutoksen viraston toimintakulttuurissa ja toiminnan dataohjautuvuus on noussut aivan uudelle tasolle. Hankkeessa on jo tähän mennessä uudistettu merkittävä osa koko viraston raportoinnista ja luotu täysin uusia analytiikkatyökaluja useille toiminnan osa-alueille.

Tiedolla johtaminen osana toimintakulttuurin muutosta

Ruokavirastoon 1.1.2019 yhdistynyt Elintarviketurvallisuusvirasto Evira käynnisti yhteistyössä Cubiqin kanssa keväällä 2017 mittavan Erakko-hankkeen, jonka tavoitteena oli uudistaa viraston raportointi-, analytiikka- ja kustannuslaskentajärjestelmät. Teknologiaksi valittiin Qlik Sense. Päädatalähteinä toimivat Kieku (valtionhallinnon SAP) sekä Elmo (laboratorio- ja valvontajärjestelmä), joissa dataa on satoja miljoonia rivejä.

Menestyksellisen hankkeen tuloksena aikaansaatiin koko viraston toimintakulttuurin mullistava muutos tiedon hyödyntämisessä ja ajantasaisessa, pitkälti automatisoidussa analytiikassa. Aikaisemmin viikkoja manuaalista Excel-työtä vaatinut datan yhdisteleminen automatisoitiin. Tämän työn poisjääminen on vapauttanut useita henkilötyövuosia henkilöstön aikaa tuottavampaan ja järkevämpään työhön.

”Ihmiset ovat aidosti innostuneita. Olemme nyt aivan eri tilanteessa kuin pari vuotta sitten, jolloin lähinnä tiedettiin, että onhan meillä se raportointijärjestelmä, josta tarvittava tieto löytyisi, jos oikein jaksaisi kaivaa. Nyt ymmärrämme, että tiedon kokonaishallinta on paljon muutakin kuin perinteistä raportointia. Nopeasti edennyt ja ketterästi toteutettu hanke on avannut ihmisten silmät visuaalisten työkalujen hyödyntämiselle. On hienoa nähdä, että alussa hankkeeseen hieman epäilevästikin suhtautuneiden ihmisten kriittisyys on vaihtunut innostukseksi ideoida uusia tapoja hyödyntää tietoa.”

– Jan Martikainen, Hankejohtaja, Ruokavirasto

Avointa tiedonjakoa tehokkaasti

Visuaalisten ja helppokäyttöisten työkalujen ansiosta tietoa pystytään jakamaan sujuvasti myös viraston sidosryhmille ja asiakkaille. Tästä esimerkkinä syksyllä 2018 julkaistu kansalaisille avoin Ruokaviraston tietoportaali. Eviran toiveena on jatkaa Erakko-hankkeen viitoittamalla tiellä myös uudessa Ruokavirastossa.

Cubiq vastaa kaikesta Qlik-sovelluskehityksestä sekä 2. ja 3. tason käyttötuesta Ruokavirastossa. Seuraavina todennäköisinä kehitysvaiheina ovat tekoälyn ja koneoppimisen sekä skaalautuvien pilvipalveluiden laaja hyödyntäminen olemassa olevalla alustalla.