CubiqArvo

Pilvipalvelu, joka digitalisoi valtion virastojen tulosohjauksen.
 

”Olemme saaneet Cubiqin ARVOn avulla merkittävän muutoksen aikaan organisaatiossamme. Pystymme jakamaan oleellisen tiedon avoimesti henkilöstölle ja aiemmin käsityönä laadittu, virheherkkä raportointi on saatu muutettua automaattiseksi, dynaamiseksi ja helposti ymmärrettäväksi.

Pystymme kokoamaan ja raportoimaan tulossopimuksemme sisäisesti ja ministeriölle valtavasti aiempaa helpommin ja laadukkaammin. Oma fokuksemme on siirtynyt lukujen ja kommenttien keräämisestä niiden analysointiin ja toiminnan ennakoivaan johtamiseen.”

Erik Semenius
Johtaja, EVIRA

 

 

OMINAISUUDET

 

 

 
N

Automatisoitu ratkaisu KIEKU- dataan perustuvaan toiminnan analysointiin ja johtamiseen.

 

Moderni ja helposti omaksuttava suomenkielinen ratkaisu.

b

Tulossopimuksen ja viraston kriittisten menestystekijöiden laadinta ja seuranta.

 
U

Vapaa haku ja vapaat rajaustekijät: tarkat, monipuoliset analyysit on tehtävissä nopeasti.

Hyvin helppo ottaa käyttöön: tarjotaan palveluna tai on-premise -ratkaisuna.

 

Kustannustehokas ja kustannuksiltaan täysin ennustettava.

HYÖDYT

Konkreettinen työkalu organisaation olemassa olevan datan parempaan hyödyntämiseen ja johtamisen kehittämiseen

Fokus raportoinnista ja raporttien manuaalisesta laatimisesta siirtyy organisaation toiminnan analysointiin ja tarvittavien toimenpiteiden tunnistamiseen ennakoivasti

Mahdollistetaan muutos kohti digitaalista, modernia organisaatiota ja avointa tiedonjakokulttuuria

Työajansäästöt ja virheiden väheneminen: nykyinen manuaalinen työ talous- ja HR-lukujen keräämisessä, raportoinnissa ja analysoinnissa häviää kokonaan.

 

Tulosohjaus ja toiminnalliset tulosluvut yhdessä

 

 

TULOSSOPIMUS

Toiminnallisia tunnuslukuja ja vaikuttavuuden indikaattoreita hyödynnetään suoraan ministeriön ja viraston tulossopimuksen toteutumisen arvioinnissa.

 

STRATEGIA

Viraston strategian vaikuttavuuden indikaattorit. Vaikuttavuusindikaattorien ylläpito ja seuranta suoraan työkalun avulla.

 

MENESTYSTEKIJÄT

Toiminnalliset tunnusluvut. Mitataan ja johdetaan viraston strategian kriittisten menestystekijöiden toteutumista.

 

VIRASTON TULOSSOPIMUKSEN TEKEMISEN JA SEURANNAN DIGITALISOINTI

Tavoitteena on automatisoida ja digitalisoida viraston ja ministeriön välinen tulossopimus ja sen tuottamisen prosessi. Tämä tarkoittaa:
 
Vuosittain tehtävän tulossopimuksen rakentamisen automatisointia
Tulossopimuksen raportointia ja seurantaa (väliraportit, tilinpäätökset)
Viraston strategiaan ja sen kriittisiin menestystekijöihin liittyvien tavoitteiden sekä niiden tunnuslukujen tuottamista
Kommunikointia tulosohjaukseen liittyen viraston ja ministeriön välillä

 

KATSO VIDEO

LISÄTIETOJA

 

Jussi Huttunen

Myynti

+358 50 355 9842
jussi.huttunen@cubiq.fi

4 years of experience in QlikTech. Building up and leading consulting business in QlikTech Finland and Baltics.